Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium illyricum crinitum Κεράστιο το Σύκομο
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Cerambyx cerdo Κεράμβυξ ο κέρδος
Centaurium pulchellum Κενταύριο το ωραίο
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Centaurium spicatum Κενταύριο το σταχυώδες
Centaurium maritimum Κενταύριο το παραθαλάσσιο
Centaurium tenuiflorum acutiflorum Κενταύριο το οξύφυλλο
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Centaurea paxorum Κενταύρια των Παξών
Centaurea phrygia Κενταύρια της Φρυγίας
Centaurea melitensis Κενταύρια της Μάλτας
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον