Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tyto alba alba Τυτώ
Tyto alba guttata Τυτώ
Turdus viscivorus Τσαρτσάρα
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Turdus philomelos Τσίχλα
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Turdus merula merula Κότσυφας
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης