Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rissa tridactyla Ρίσσα
Riparia riparia riparia Οχθοχελίδονο
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα