Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fulica atra Φαλαρίδα
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο
Falco subbuteo Δεντρογέρακο
Falco peregrinus brookei Πετρίτης
Falco peregrinus peregrinus Πετρίτης
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Falco pelegrinoides Ερημοπετρίτης
Falco naumanni Κιρκινέζι
Falco eleonorae Μαυροπετρίτης
Falco columbarius Νανογέρακο
Falco cherrug Στεπογέρακο