Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς
Irania gutturalis Ασπρολαίμης