Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου