Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος