Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης