Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος