Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhacocleis distinguenda Ρακοκλεής …
Rhacocleis anatolica Ρακοκλεής ο ανατολικός
Rhacocleis agiostratica Ρακοκλεής του Αγιοστράτη
Reseda tymphaea
Reseda truncata
Reseda phyteuma
Reseda orientalis
Reseda luteola
Reseda lutea
Reseda arabica
Reseda alba
Remiz pendulinus pendulinus Σακουλοπαπαδίτσα
Reichardia picroides
Reichardia orientalis
Reichardia intermedia
Regulus regulus Χρυσοβασιλίσκος
Regulus ignicapillus Βασιλίσκος
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rattus rattus frugiforus