Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia melanops
Vicia lutea lutea
Vicia lathyroides
Vicia hybrira
Vicia hirsuta
Vicia faba
Vicia ervilia
Vicia dumetorum
Vicia dalmatica
Vicia cuspidata
Vicia cretica aegaea
Vicia cretica cretica
Vicia cracca stenophylla
Vicia cracca tenuifolia
Vicia cracca gerardii
Vicia cassubica
Vicia canescens serinica
Vicia bithynica
Vicia benghalensis
Vicia barbazitae