Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milium vernale vernale
Milium vernale montanum
Milium effusum
Miliaria calandra Τσιφτάς
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Micromys minutus Νανοπόντικας
Micromeria acropolitana
Mibora minima
Metrioptera oblongicollis Μετριόπτερος ο προμηκόλαιμος
Metrioptera fedtschenkoi ambitiosa Μετριόπτερος ο ...