Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Malabaila involucrata
Malabaila graveolens
Malabaila aurea