Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Echinops microcephalus
Echinops graecus
Echinops banaticus
Echinophora tenuifolia sibthorpiana
Echinophora spinosa
Echinochloa crus-galli
Echinaria capitata
Ecballium elaterium
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός