Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Leontodon autumnalis autumnalis
Leontice leontopetalum
Lens orientalis
Lens nigricans
Lens ervoides
Lens culinaris
Lemna trisulca
Lemna minuscula
Lemna minor
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Lembotropis nigricans nigricans Λεμβοτροπίς η μελανίζουσα
Legousia speculum-veneris
Legousia pentagonia
Legousia hybrida
Legousia falcata
Lecokia cretica
Lavatera trimestris
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Lavatera punctata