Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arenaria filicaulis teddii
Arenaria filicaulis filicaulis
Arenaria filicaulis graeca
Arenaria deflexa
Arenaria cretica
Arenaria conferta serpentinii
Arenaria conferta conferta
Arenaria biflora
Aremonia agrimonoides agrimonoides
Aremonia agrimonoides pouzarii
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Arctium tomentosum
Arctium minus
Arctium lappa
Arceuthobium oxycedri
Arbutus unedo Κουμαριά
Arbutus adrachne Αγριοκουμαριά
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Arabis turrita
Arabis sudetica