Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daphne gnidioides Δαφνούλα η γκνιδιοειδής
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Danthoniastrum compactum
Danthonia decumbens
Danthonia alpina
Damasonium alisma
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza pindica
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza graeca
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza baumanniana
Dactylis glomerata glomerata
Dactylis glomerata rigida
Dactylis glomerata hackelii