Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium epirense
Hieracium dolopicum
Hieracium delpinoi
Hieracium dasycraspedum
Hieracium cymosum sabinum
Hieracium cymosum heldreichianum
Hieracium crinitum
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium caesiiflorum
Hieracium bracteolatum
Hieracium brachyphyllum
Hieracium bauhini
Hieracium barbatum
Hieracium arpadianum
Hieracium alpicola
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Hesperis verroiana
Hesperis theophrasti
Hesperis theophrasti graeca