Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis multiflora
Crepis micrantha Κρηπίς η μικρανθίς
Crepis merxmuelleri
Crepis incana
Crepis hellenica
Crepis heldreichiana
Crepis guioliana
Crepis fraasii
Crepis foetida roeadifolia
Crepis foetida commutata
Crepis foetida foetida
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Crepis crocifolia
Crepis cretica
Crepis conyzifolia conyzifolia
Crepis capillaris
Crepis bithynica
Crepis biennis
Crepis baldaccii
Crepis auriculifolia