Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Tragopogon brevirostris longifolius
Tragopogon balcanicus
Trachelium jacquinii jacquinii
Trachelium jacquinii tumelianum
Trachelium asperuloides
Tozzia alpina carpathica
Torilis ucranica
Torilis tenella
Torilis nodosa
Torilis leptophylla
Torilis arvensis neglecta
Torilis arvensis purpurea
Torilis arvensis arvensis
Torilis arvensis elongata
Tordylium pestalozzae
Tordylium officinale
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Tordylium hirtocarpum
Tordylium apulum