Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Chalcides moseri
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα