Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ipomoea imperati
Ipomoea acuminata
Inula verbascifolia verbascifolia
Inula verbascifolia parnassica
Inula verbascifolia methanea
Inula verbascifolia heterolepis
Inula verbascifolia aschersoniana
Inula subfloccosa
Inula salicina aspera
Inula pseudolimonella
Inula oculus-christi
Inula hirta
Inula germanica
Inula ensifolia
Inula crithmoides
Inula conyza
Inula candida limonella
Inula candida candida
Inula britannica
Imperata cylindrica