Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Discoptila kinzelbachi Δισκόπτιλος ο Κινζελμπάχιος
Discoptila fragosoi Δισκόπτιλος ο Φραγκόζος
Dipsacus laciniatus
Dipsacus fullonum
Diplotaxis viminea
Diplotaxis muralis
Diospyros lotus Τραπεζωνιά
Digitaria sanguinalis
Digitalis viridiflora
Digitalis leucophaea
Digitalis laevigata graeca
Digitalis grandiflora
Digitalis ferruginea
Digitalis cariensis
Didesmus aegyptius
Dictamnus albus
Dichondra micrantha
Dichanthium ischaemum
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Dicentrarchus labrax Λαυράκι