Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus purpureus
Astragalus pubiflorus
Astragalus ptilodes Αστράγαλος ο πτιλώδης
Astragalus physocalyx
Astragalus peregrinus Αστράγαλος ο μετανάστης
Astragalus pamphylicus Αστράγαλος της Παμφυλίας
Astragalus onobrychis
Astragalus odoratus
Astragalus monspessulanus
Astragalus mesopterus
Astragalus mayeri
Astragalus lusitanicus orientalis
Astragalus lacteus
Astragalus idaeus
Astragalus hellenicus
Astragalus hamosus Αστράγαλος ο αγκιστρώδης
Astragalus haarbachii Αστράγαλος του Χααρμπάχ
Astragalus graecus
Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphylloides