Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bryonia cretica dioica
Bryonia cretica cretica
Bryonia alba
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bromus tomentellus
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus riparius
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus ramosus
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus madritensis Βρώμος της Μαδρίτης
Bromus lanceolatus Βρώμος ο κογχοειδής
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Bromus intermedius Βρώμος ο ενδιάμεσος
Bromus inermis