Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia flavicoma
Euphorbia falcata
Euphorbia exigua
Euphorbia esula esula
Euphorbia esula tommasiniana
Euphorbia epithymoides
Euphorbia dimorphocaulon
Euphorbia dendroides Ευφόρβια η δενδροειδής
Euphorbia deflexa
Euphorbia cyparissias
Euphorbia characias wulfenii
Euphorbia characias characias
Euphorbia chamaesyce
Euphorbia capitulata
Euphorbia baselices
Euphorbia arguta
Euphorbia apios
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia aleppica