Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Romulea columnae
Romulea bulbocodium
Roemeria hybrida hybrida
Rochelia disperma disperma
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Rindera graeca
Ridolfia segetum
Ricotia isatoides
Ricotia cretica
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Rhynchocorys elephas elephas
Rhus coriaria Ρούδι
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Rhinanthus sintenisii
Rhinanthus rumelicus
Rhinanthus pubescens