Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus boeticus Αστράγαλος ο βοιωτικός
Astragalus austraegaeus
Astragalus apollineus
Astragalus angustifollius
Astragalus agraniotii
Asterolinon linum-stellatum Αστερόλινο
Asteriscus maritimus
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής
Aster tripolium pannonicus
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Aster novi-belgii
Aster creticus
Aster bellidiastrum
Aster alpinus
Asplenium viride
Asplenium trichomanes trichomanes
Asplenium trichomanes inexpectans
Asplenium septentrionale
Asplenium ruta-muraria
Asplenium petrarchae