Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pseudophoxinus beoticus Πασκοβίτσα
Pseudophilotes bavius Ψευδοφιλότης ο …
Pseudognaphalium luteo-album
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara amymone Ψευδοχαζάρα η Αμυμώνη
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Prunus prostrata
Prunus persica Ροδακινιά
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Prunus dulcis Αμυγδαλιά
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Prunus cocomilia Αγριοκορομηλιά
Prunus cerasus Βυσσινιά