Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cynanchum acutum Κύναγχο το οξύ
Cymodocea nodosa Κυμοδοκέα η επιγονάτειος
Cymbalaria muralis muralis
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Cymbalaria microcalyx
Cymbalaria microcalyx longipes
Cymbalaria microcalyx dodekanesi
Cygnus olor Κύκνος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Cydonia oblonga Κυδωνιά
Cyclamen repandum rhodense
Cyclamen repandum peloponnesiacum
Cyclamen persicum
Cyclamen hederifolium
Cyclamen graecum graecum
Cyclamen graecum candicum
Cyclamen graecum anatolicum
Cyclamen creticum
Cyathophylla chlorifolia