Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Glinus lotoides
Glechoma hirsuta
Glechoma hederacea
Glaucium leiocarpum
Glaucium flavum
Glaucium corniculatum
Glaucidium passerinum Σπουργιτόγλαυκα
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Glareola nordmanni Μαυρόφτερο νεροχελίδονο
Gladiolus palustris
Gladiolus italicus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus illyricus
Gladiolus communis communis
Geum urbanum
Geum rivale
Geum reptans
Geum phodopeum
Geum montanum
Geum molle