Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Trigonella striata
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella spinosa
Trigonella spicata
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella rechingeri
Trigonella procumbens
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella graeca
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella foenum-graecum
Trigonella cretica