Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola delphinantha
Viola cretica cretica
Viola cretica glabra
Viola chelmea
Viola cephalonica
Viola brachyphylla
Viola athois
Viola arvensis
Viola albanica
Viola alba thessala
Viola alba dehnhardtii
Viola alba scotophylla
Viola aetolica
Vincetoxicum speciosum
Vincetoxicum huteri
Vincetoxicum hirundinaria hirundinaria
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Vincetoxicum fuscatum
Vincetoxicum funebre
Vincetoxicum creticum