Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Colchicum variegatum
Colchicum triphyllum
Colchicum sfikasianum
Colchicum pusillum
Colchicum pulchellum
Colchicum psaridis
Colchicum peloponnesiacum
Colchicum parnassicum
Colchicum parlatoris
Colchicum neapolitanum
Colchicum macrophyllum
Colchicum macedonicum
Colchicum lingulatum
Colchicum kochii
Colchicum graecum
Colchicum doerfleri
Colchicum cupanii
Colchicum cretense
Colchicum cousturieri