Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Apium graveolens
Aphanes microcarpa Αφανές το μικρόκαρπο
Aphanes floribunda Αφανές το πολυανθές
Aphanes arvensis Αφανές το αρουραίο
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Antirrhinum siculum
Antirrhinum majus majus
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Anthyllis vulneraria pindicola
Anthyllis vulneraria hispidissima
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pulchella
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria praepropera
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis aurea