Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene gigantea rhodopea
Silene gigantea hellenica
Silene gigantea gigantea
Silene gallica
Silene fruticosa
Silene frivaldszkyana
Silene flavescens dictaea
Silene flavescens thessalonica
Silene fabarioides
Silene fabaria fabaria
Silene fabaria domocina
Silene echinosperma
Silene discolor
Silene dirphya
Silene dichotoma racemosa
Silene densiflora
Silene damboldtiana
Silene cythnia
Silene cretica
Silene corinthiaca