Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Triticum baeoticum
Trisetum splendens tenue
Trisetum laconicum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum aureum
Triplachne nitens
Trinia glauca pindica
Trinia glauca glauca
Trinia frigida
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Trigonella striata
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella spinosa