Στοιχεία Είδους

Όνομα Anagallis foemina
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Anagalis caerulea/anagalis arvensis-subsp.foemina/anagalis arvensis-subsp.caerulea
Κοινή Ονομασία Αναγαλλίς η θηλυκή
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα CULTIVATED GROUND/MARITIME SANDS/WASTE PLACES
Παγκόσμια Εξάπλωση WIDESPREAD IN EUROPE/ASIA/?