Στοιχεία Είδους

Όνομα Anchusa arvensis
Υποείδος orientalis
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Anchusa orientalis/lycopsis orientalis
Κοινή Ονομασία Αγχούσα η ανατολική
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα CULTIVATED FIELDS
Παγκόσμια Εξάπλωση S.E.EUROPE/SPAIN(INTR.)/PORTUGAL(INTR.)/W.ASIA