Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ornithogalum atticum
Ornithogalum armeniacum
Ornithogalum arabicum
Orlaya kochii
Orlaya grandiflora
Orlaya daucorlaya
Orlaya daucoides
Origanum vulgare hirtum
Origanum vulgare vulgare
Origanum vulgare viridulum
Origanum vetteri Ρίγανη η Βεττέριος
Origanum symes
Origanum sipyleum
Origanum scabrum
Origanum microphyllum
Origanum lirium
Origanum dictamnus
Origanum calcaratum
Orchis ustulata
Orchis tridentata