Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus serratifolius abbreviatus
Dianthus serratifolius serratifolius
Dianthus quadrangulus
Dianthus pulviniformis
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pallens
Dianthus noeanus
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus myrtinervius caespitosus
Dianthus mercurii
Dianthus leptopetalus
Dianthus juniperinus juniperinus
Dianthus juniperinus heldreichii
Dianthus integer minutiflorus
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus haematocalyx ventricosus