Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Solenopsis laurentia
Solenanthus stamineus
Solenanthus albanicus
Soldanella rhodopea
Soldanella pindicola
Soldanella pelia
Soldanella carpatica
Solanum sodomeum Σολανό των Σοδόμων
Solanum nigrum nigrum
Solanum nigrum schultesii
Solanum luteum alatum
Solanum luteum luteum
Solanum elaeagnifolium
Solanum dulcamara
Solanum cornutum
Smyrnium perfoliatum rotundifolium
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Smyrnium orphanidis
Smyrnium olusatrum
Smyrnium creticum