Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Leptidea duponcheli Λεπτιδέα ντυπόν
Leptidea morsei major Λεπτιδέα η μεγίστη
Leptidea sinapis Λεπτιδέα της σίναπις
Leptophyes albovittata Λεπτοφυές το λευκόγραμμο
Leptophyes bosci Λεπτοφυές του Μπος
Leptophyes punctatissima Λεπτοφυές το στικτότατο
Leptoplax emarginata
Leptoternis candidus personatus Λεπτόπτερες της Κάντιας
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lesquereuxia syriaca
Leucanthemum praecox
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο