Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum bulgaricum
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Thymus thracicus
Teucrium halacsyanum
Teucrium francisci-werneri
Taraxacum pindicola
Thymus striatus
Tolpis barbata
Tolpis virgata
Tordylium aegaeum
Tordylium apulum
Tordylium hirtocarpum
Thymus stojanovii
Tordylium pestalozzae
Taraxacum parnassicum
Taraxacum aznavourii
Tamus communis
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Thymus sibthorpii
Thymus samius