Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pluvialis dominica fulva Αμερικάνικο βροχοπούλι
Poa glauca frearitis
Paranocaracris bulgaricus flavotibialis Παρανοκαράκρις ο κιτρινοκνημίδιος
Paranocarodes fieberi fieberi Παρανοκαρώδης του Φίμπερ
Platycleis affinis fabriciana Πλατυκλεΐς ο Φαμπρικιακός
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Platycleis ebneri excurvata Πλατυκλεΐς η …
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Pisum sativum elatius
Primula elatior elatior
Podarcis erhardii elaphonissi Σιλιβούτι της Ελαφονήσου
Platycleis ebneri ebneri Πλατυκλεΐς του Έμπνερ
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Puccinellia distans distans
Pimpinella tragium depressa
Platycleis chelmos deplanata Πλατυκλεΐς ο εμφυτευμένος
Plantago bellardii deflexa
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum