Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa epirota
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Scabiosa sicula
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa taygetea portae
Scabiosa taygetea taygetea
Scabiosa tenuis
Scabiosa triniifolia
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scaligeria halophila
Scaligeria moreana
Scaligeria napiformis
Scandix australis australis
Scandix australis grandiflora
Scandix brachycarpa
Scandix macroryncha