Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Phleum subulatum ciliatum
Phleum subulatum subulatum
Phlomis cretica
Phlomis fruticosa
Phlomis herba-venti pungens
Phlomis lanata
Phlomis lycia
Phlomis pichleri
Phlomis samia
Phlomis tuberosa
Petasites kablikianus
Phragmites australis
Phyla nodiflora
Phyllitis sagittata
Phyllitis scolopendrium
Petrorhagia armerioides
Petrorhagia candica
Physalis ixocarpa
Petrorhagia cretica
Pimpinella tragium tragium