Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Alchemilla flabellata
Alchemilla glaucescens
Alchemilla gorcensis
Alchemilla gracilis
Alchemilla heterotricha
Alchemilla incisa
Alchemilla indivisa
Alchemilla lanuginosa
Alchemilla mollis
Alchemilla monticola
Alchemilla plicatula
Alchemilla serbica
Alchemilla straminea
Alchemilla viridiflora
Alchemilla xanthochlora
Achillea nobilis
Achillea chrysocoma
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
Allium carinatum pulchellum