Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pastinaca sativa urens
Phalaris aquatica
Phalaris arundinacea arundinacea
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phleum aegaeum
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Pedicularis leucodon leucodon
Phleum bertolonii
Phleum crypsoides crypsoides
Phleum exaratum
Phleum hirsutum
Phleum montanum
Phleum paniculatum
Phleum phleoides
Phyla nodiflora