Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dactylis glomerata glomerata
Dianthus cinnamomeus
Dianthus cruentus
Dianthus deltoides degenii
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus diffusus
Dianthus formanekii
Dianthus giganteus giganteus
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Dianthus fruticosus rhodius Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό